Tod Nomin Gerel Collection

Dublin Core

Title

Amitabayin sudur orošiboi
Амитабагийн судар оршив

Subject

Buddhism
Gods

Description

Black and red ink clear script manuscript
[Curator Notes] Аврал дээд Амитаба бурханд алгаа хамтатган мөргөмүй. Амгалант Сухавадийн орны зохиол үүнийг амар мэдэх болгон өгүүлсү гэсэн тахилын шүлгээр эхлээд энэ орны газар, мод, ус, лянхуа цэцэг, гэр, эд агүүрс, хүмүүс, ширваг, бодьсад, амитаба бурхны шинжийг, эрдэм чадлыг өгүүлээд тус оронд төрөх шалтгааныг өгүүлсэн байдаг.
[Curator Notes Cont.] Энэхүү зохиол нь Цахар гэвш Лувсанчүлтэмийн зохиосон "Сухавадийн орны зохиолыг өгүүлсэн үг: Ариун орны эрдмийг тодорхой үзүүлэх Билгийн толь" зохиолын хуулбар болно.

Creator

Цахар гэвш Лувсанчүлтэм [?!]

Source

Barintag-1

Publisher

[s.n.]

Date

[s.a.]
3/10/2011

Contributor

Tod Nomyn Gerel Center
Hovd Aimag, Raashgonzeglin Monastery

Relation

Barintag-1

Format

Sutra
p. 50
30х10.3 cm
application/pdf
12.3MB

Language

mn

Type

text

Identifier

Barintag-01-10

Citation

Цахар гэвш Лувсанчүлтэм [?!], "Amitabayin sudur orošiboi," online in Digital Library for International Research Archive, Item #11325, http://www.dlir.org/archive/items/show/11325 (accessed September 21, 2023).

Download Files

Geolocation

Share this Item