Browse Archive Items (44 total)

Burxan kiged yeke boqdo nariyin ayildun surγaqsan olon amitani nöül zobalang-gi arilγaqci ünen bisireltü xubilγan dēdü nom orosi_bo

Description: Black and red ink clear script manuscript
Publisher: [s.n.]
Contributor: Tod Nomyn Gerel Center

Arban caγān buyani aci tusa arban xara nöüliyin xora terigöütni üzüüleqsen todorxoi zula kemēkü orošibo

Description: Black and red ink clear script manuscript
Publisher: [s.n.]
Contributor: Tod Nomyn Gerel Center

Altan üsün xutγa tamu ebdekü xourai kemēkü orošiboi

Description: Black and red ink clear script manuscript
Publisher: [s.n.]
Contributor: Tod Nomyn Gerel Center

Xutuqtu sayin yabudaliyin irö:liyin xāni sudur orošiboi

Description: Black and red ink clear script manuscript
Publisher: [s.n.]
Contributor: Tod Nomyn Gerel Center